جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
دو خبر از کمیته ملی المپیک

نامه کمیته ملی المپیک ایران به آمریکا؛ اعتراض رسمی به عدم صور ویزا برای ورزشکاران ایرانی

نامه اعتراضی کمیته ملی المپیک ایران به کمیته المپیک آمریکا ارسال شد.
قبلی بعدی