جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

اجرای رزمایش سلامت توسط بهداری سپاه بیت المقدس در مناطق محروم کردستان

در راستای رزمایش اقتدار شهدای کرد مسلمان، رزمایش بزرگ سلامت توسط بهداری سپاه بیت المقدس برگزار شد.
قبلی بعدی