جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

اینفوگرافیک/لیست سلاح‌هایی که ایران می تواند بفروشد

جمهوری اسلامی ایران می تواند از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را ببرد و با توجه به اینکه کشور از لحاظ اقتصادی مشکلاتی دارد، فروش سلاح و تجهیزات نظامی می تواند بخشی از این کاستی را جبران کند.

موشن گراف/همه بودند، همه هستیم

قسمت های یازدهم تا بیستم از مجموعه موشن گرافیک «همه بودند؛همه هستیم» کاری از مرکز متنای سازمان بسیج منتشر شد.

موشن گراف/همه بودند، همه هستیم»

ده قسمت اول از مجموعه موشن گرافیک «همه بودند؛همه هستیم» کاری از مرکز متنای سازمان بسیج منتشر شد.
قبلی بعدی